วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเมตตาพระประธานประจำลานธรรมสวนป่า ณ วัดนพรัตน์วนาราม จ.ชัยภูมิ

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเมตตาพระประธานประจำลานธรรมสวนป่า                             
                             ณ วัดนพรัตน์วนาราม  จ.ชัยภูมิ

                  แกะจากหินหยกพม่า      ขนาดหน้าตัก  35 นิ้วร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา  ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหากันติทัต  กนฺติทตฺโต  โทร. 095-7046729

 ช่างเริ่มแกะพระพุทธเมตตา เสร็จก่อน 22 พ.ค.2561 กำหนดถวายและฉลองพระประธานประจำลานธรรม ในวันที่ 29 พ.ค. 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขะบูชา ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน แม้วันนี้จะยังไม่ครบตามที่ตั้งไว้ แต่ก็ผ่านครึ่งทางมาแล้ว พระพุทธเมตตา จะประธานพรให้สำเร็จ เป็นแน่ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ