วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   เพื่อสมทบทุนบูรณะ  กุฏิสงฆ์  พร้อมลานปฏิบัติธรรม ณ สะโทยธรรมสถาน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี  ในวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2559      ติดต่อ พระเฑียรวิทย์   089-8187266 

                                              ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี                            
         ณ สำนักสงฆ์  ผางาม  บ้านคำปาหลาย                         ต.คำปาหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   

         ในวันที่ 5-6   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559  

                     
             ติดต่อ  พระอาจารย์   ลำพัน  อธิวณฺโณ                          
                  เบอร์โทรศัพท์  095-4175251